Projektování,
příprava staveb, stavební dozor.
Projekční firma EGIS spol s r.o. byla založena v roce 1992 Ing. Richardem Houškou a Ing. Pavlem Procházkou. Jednatelem firmy je Ing. Richard Houška - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb a člen ČKAIT vedený pod číslem 0000781.

Současnost

V současné době pracuje pro naší kancelář šest stálých projektantů a architektka. Pro zajištění všech potřebných profesí spolupracujeme s celou řadou specializovaných projektantů na vodu, kanalizaci, plyn, požární ochranu, elektro, vzduchotechniku aj., kteří jsou odborníky ve svém oboru. V současné době projekty zpracováváme počítačově, a to v programu Allplan nebo v programu AutoCad.
Ing. Richard Houška