Kolaudační prohlídky

Kolaudační prohlídky staveb včetně dokumentace skutečného provedení a zápisu finálního stavu do katastru nemovitostí.