Územní a stavební povolení

  • Územní a stavební povolení včetně všech požadovaných vyjádření, stanovisek a podkladů.