Kolaudační prohlídky

Kolaudační prohlídky staveb včetně dokumentace skutečného provedení a zápisu finálního stavu do katastru nemovitostí.

Územní a stavební povolení

Územní a stavební povolení včetně všech požadovaných vyjádření, stanovisek a podkladů.

Stavební a investiční záměry

Našim klientům můžeme nabídnout odborné konzultace a přípravu pro stavební a investiční záměry.

Studie

Architektonické, objemové, dispoziční a jiné včetně aktivních vizualizací. Vyhotovujeme dokumentace všech stupňů přípravy nových staveb a změn dokončených staveb (stavební úpravy, přístavby, nástavby).